Kvalitet og miljø

Dana Tank har gennem en lang årrække, været certificeret i henhold til den internationalt anerkendte standard for kvalitets­styring - ISO 9001. Om det omhandler vore standardprodukter eller individuelle projekter, er det vigtigt, at vi har styr på alle processer, fra første henvendelse og frem til produktet er afleveret.

Kvalitetsarbejdet er omdrejningspunktet, som i det daglige hjælper med at sikre kunderne at kravspecifikation er overholdt og Dana Tank’s medarbejdere har klare retningslinjer I deres daglige arbejde.

Kvalitetssikringen på Dana Tank sker ved såvel løbende som kundespecifik kontrol i det enkelte led i processen. Dette udføres af interne kvalitetsmedarbejdere, hvis opgave er at sikre det rette niveau.

Endvidere har vi flere eksterne certificeringsorganer, der foretager regelmæssige audits af vore systemer for at sikre, at vi til stadighed arbejder i overensstemmelse med vore krav og procedure i vores ISO 9001 håndbog.

Alle medarbejdere er under løbende uddannelse, og vore svejsere er i besiddelse af de nødvendige svejsecertifikater.

I det omfang kunden ønsker en sagsspecifik kvalitetssikring, aftales på forhånd hvilke kontrolaktiviteter, der skal udføres og udarbejdes dokumentation for. Dokumentationen samles i en mappe, der fremsendes til kunden, efter sagen er leveret eller i henhold til nærmere aftale.

Med Dana Tanks løbende anvendelse af 3. part myndigheder, sikres kunden en kompetent og hurtig myndighedsbehandling.

Omkring fremstillings- og design-normer kan det nævnes, at Dana Tank kan arbejde efter bl.a. EN1090 (1,2,3), PED 2014/68/EU, 2014/29/EU, AD2000-M, EN13445, EN286-1, ASME VIII Div. 1, Klasse DNV, ABS, BV, GL med flere.

Hvad angår svejseværksteder og svejsere er Dana Tank certificeret iht. DS/EN ISO 3834-2 godkendt til omstempling, EN9606-1, ISO 14732, ASME IX og som det første værksted i Danmark Modul H/H1 godkendt. DanaTank er endvidere PED Modul D godkendt.

Dertil er der mulighed for at få CE-mærkede produkter, hvor dette findes nødvendigt.

Omkring værkstedscertifikater benyttes bl.a., Inspecta, DNV, Germanischer Lloyds, og vi samarbejder herudover med CCS, Burea Veritas, LIoyds, SVTI, ABS, Rina, NK samt Tüv.

Miljøpolitik

Dana Tank har fokus på FN's 12 verdensmål: Ansvarligt forbrug og produktion. Vi ønsker at skabe en sund og miljøbevidst arbejdsplads, hvor vi til stadighed:

  • Arbejder på at minimere ressourceforbruget, spild og unødvendigt affald.
  • Tænker og handler miljøforsvarligt
  • Udarbejder miljøredegørelser/ grønt regnskab
  • Genanvender målrettet virksomhedens affaldsprodukter fra produktionen
  • Reducerer miljøbelastningerne som følge af vore aktiviteter
  • Oplyser og engagerer vore medarbejdere til at agere på en bæredygtig måde, således at kompetence, handling og ansvar i udstrakt grad ligger hos den enkelte medarbejder
  • Lader miljøformidling indgå som en naturlig del af vore aktiviteter
  • Sikrer en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads
  • Er en miljøbevidst virksomhed, der aftager metalskrot og har et mål om, at eget affald i virksomheden skal være genanvendeligt med 99%
  • Gennemfører alle aktiviteter med mindst mulig forurening af miljøet og med så lille et forbrug af CO2 og hjælpestoffer som muligt

Kontakt os !

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud eller besvarer dine spørgsmål.

Dana Tank A/S
+45 97 34 22 00
sales@dana-tank.dk

Kundeklager - RMA:

Kundeklagen sendes til IPL-kvalitet: quality@dana-tank.dk

Klagen oprettes i vores system inden for 24 timer, hvorefter der sendes et unikt klagenummer, som der skal henvises til i den efterfølgende korrespondance.

IPL-kvalitet